Domácí vzdělávání pod vedením zkušených pedagogů
| Prohlížíte: Nástěnka |

První čtení s porozuměním

21. srpen 2015 |

První čtení s porozuměním v rámci genetické metody (znalost zrovna těchto písmen vychází z češtiny nakl. Fraus, v jiných učebnicích se pořadí liší). Textů na procvičování je pořád málo, tak si vyrábíme vlastní.

Magnetické parkety z prostředí prof. Hejného

21. srpen 2015 |

Děti je brzy přestanou potřebovat, ale pro dospěláky je to bezvadná pomůcka, když nestačí úroveň matematických představ vytvořených v dětství :o). Co totiž nevytvoříte na prvním stupni, to už mozek dohání je velmi těžko...

Krokovací pás na matematiku prof. Hejného

21. srpen 2015 |

Náš krokovací pás vychází z předchozích zkušeností nejen našich. Inspirovali jsme se u kolegyně Magdaleny Sejkové v Purkrabce. Ještě lepší je lepit pásku rovnou na linoleum, ale kdo tu možnost nemá, nebo nechce ničit parkety jako my, přenosný pás má také mnoho výhod. Karty s čísly se přikládají, kam děti zrovna potřebují. Stačí karimatky, chemopren, barevná lepící páska.

Matematika prof. Hejného - info pro rodiče

18. srpen 2015 |

Metodická příručka jednoduše seznamuje rodiče s prostředími učebnice Fraus a jejich významem pro rozvoj matematických představ a kompetencí.

Mapy učebního pokroku Za výlohou, z. s.

18. srpen 2015 |

Naše mapy jsou zpracované převážně na základě výstupů učebnic Fraus a map učebního pokroku (www.mup.cz).

Roční plán Za výlohou, z. s.

18. srpen 2015 |

Roční plán v souladu s cíly našeho spolku dáváme k dispozici k volnému využití, samozřejmě s uvedením a chválením původního zdroje :o).