Domácí vzdělávání pod vedením zkušených pedagogů
| Prohlížíte: Kdo jsme |

O spolku

Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým svazkem občanů, kteří mají zájem vzdělávat své děti v režimu domácího vzdělávání a zároveň propagovat moderní formy vzdělávání. Spolek sídlí na Praze 6.

Cílem spolku je vzdělávat děti bez stresu, podporovat jejich zájem o učení. Důraz klademe na porozumění sami sobě a spolužákům, na otevřenou komunikaci, provádění konfliktem. Poskytuje efektivní a zajímavé vzdělávání nuláčků. Dále výchovně vzdělávací, lektorská činnost za účelem propagace moderního vzdělávání pro 21. století, mentorská podpora učitelů - rodičů.

Formy činnosti

  1. domácí vzdělávání podle RVP ZV a současných trendů ve vzdělávání
  2. kooperace s jinými sdruženími majícími podobné cíle (Aliance otevřeného vzdělávání, Institut pro inovativní školy, Asociace společensky odpovědné společnosti - Odpovědná škola, Úspěch žáka, Krajská rada dětí a mládeže hl.m.Prahy (ČRDM), komunitní škola Roztoky a Edisona
  3. poskytování servisních služeb, pomoci a poradenství v oblasti vzdělávání
  4. výchovně vzdělávací a lektorská činnost (semináře, konference, kurzy)
  5. soustřeďování a poskytování informací (provozujeme půjčovnu odborné literatury i učebnic)
  6. propagace aktivit spolku
  7. organizování volnočasových aktivit
  8. osvětová činnost (např. vydávání a distribuce publikací, brožur, letáků a dalších materiálů), chystaný Manifest za kreativitu

Za výlohou, z. s. sdružuje další spolky, iniciativy a školy, které se hlásí k výuce otevřené veřejnosti a k modernímu vzdělávání.

Zapojená sdružení: komunitní škola.dokolecka.cz

Ke stažení

Profesní vitrína

portrét Kačka a Markéta v knihovně

Markétka (více info)

Markéta se s drobnými úskoky do žurnalistky věnuje dětem ve věku 0 - 13 let celou svou profesní kariéru pedagoga. Má bohaté zkušenosti zejména s nástupem dětí do školy. Učení je pro ni výzvou, inspirativním potkáváním, naplněním tvůrčích a organizačních přetlaků. Každý den v její třídě je plný objevů, překvapení i neodhalených tajemství. Návyková vlna, z které se nedá vyskočit!