Domácí vzdělávání pod vedením zkušených pedagogů
| Prohlížíte: Slovník pojmů |

Bloomova taxonomie kognitivních cílů

Bloomova taxonomie je teorie vzdělávacích cílů nazvaná podle amerického psychologa vzdělávání Benjamina Blooma, která se používá pro koncepci moderního plánování výuky a tvorby kurikula.
Charakteristiky vzdělávacích cílů, od nejnižších po vyšší:
znalost: žák zopakuje, naučí se zpaměti, vyjmenuje...
porozumění: žák pojmy umí vysvětlit, zdůvodní...
aplikace: žák své znalosti použije k řešení situace, najde, vypočítá...
analýza: žák na základě znalosti určí vhodné řešení, odhalí chybu, porovná...
syntéza: použije znalost v nové situaci - vytvoří hypotézu, zorganizuje, zkombinuje...
hodnocení: žák si vybere postup (posoudí) jak vyřeší problém, uvede do souvislosti, obhájí
tvoření: žák na základě poznatků vytvoří alternativní, nové řešení

Zpět na úvodní stránku / Slovník pojmů