Domácí vzdělávání pod vedením zkušených pedagogů
| Prohlížíte: Slovník pojmů |

Daltonský plán

„Dalton není ani metoda ani systém. Dalton je vliv.“

Helen Parkhurstová

Základními principy Daltonského plánu jsou získávání samostatnosti (učím se zodpovědnosti za svoji práci, učím se spolupráci v týmu), plánování práce (mám možnost volby časového plánu i tempa), získávání zdravého sebevědomí (dítě se naučí zhodnotit svoji práci dle kritérií a cíle, na jejichž stanovení se podílí), trvalejšího upevňování vědomostí (zapamatuji si více, když k poznání dojdu sám a z vlastního zájmu),  rozvíjení vlastní tvořivosti. Děti si v plánu vybírají, kterému předmětu se budou v konkrétním bloku věnovat a poté plní úkoly (povinné, volitelné a tzv. extra úkoly navíc) z příslušného pracovního listu. Využívají přitom literaturu, pokud si neví rady, požádají o radu nejprve spolužáka, až nakonec učitele. Pro snadnou sebekontrolu bývají řešení ve třídě k dispozici a děti si splnění zaznamenávají, díky čemuž vidí i učitel kolik a jaké práce komu zbývá. Hotové práce se obvykle zakládají do portfolia.

Zpět na úvodní stránku / Slovník pojmů