Domácí vzdělávání pod vedením zkušených pedagogů
| Prohlížíte: Slovník pojmů |

Jenská škola

Jenská škola je společenství s rodinnou atmosférou, poskytuje přirozené a podnětné prostředí pro svobodný rozvoj. Třídy mají charakter dětského pokoje, hodnocení je slovní. Děti pracují v  kmenových skupinách spojujících vždy 2-3 ročníky (starší dělají tutory mladším), ale na některých úkolech z týdenního plánu pracují ve skupinách podle úrovně – podle individuální zralosti. Specializují se prostřednictvím volitelných předmětů.

Běžnou metodou Jenské školy je rozhovor (ranní kruh, rozhovor k projektovým tématům, organizační rozhovor o týdenní plánu v pondělí ráno a reflexe v pátek na konci vyučování), hra (od volné hry v herně po hry didaktické), práce (úkoly a aktivity nastavené jako situace či problémy vybízející k aktivitě, aplikaci poznatků, spolupráci, učitel s žákem prochází splněné úkoly, společně vyhodnocují úroveň dosažení cíle, hledá s ním příčiny neúspěchu, aby se příště práce dařila – posiluje se tak vlastní zodpovědnost žáka.), slavnost (slavnosti rána, narozenin či Vánoc, dramatická představení, přijímání nových žáků)

Zpět na úvodní stránku / Slovník pojmů