Domácí vzdělávání pod vedením zkušených pedagogů
| Prohlížíte: Slovník pojmů |

Kritické myšlení

Základním rámcem v tomto programu je tzv. třífázový cyklus učení. Evokace (každé učení začíná tím, že žáci shrnou, co o tématu vědí, co si myslí a také formulují nejasnosti a otázky, které k tématu mají a na které chtějí hledat odpověď), uvědomění si významu (konfrontace žákova původního konceptu se zdrojem nových informací) a reflexe (žáci přeformulují své chápání tématu pod vlivem nových informací i diskusí se spolužáky, uvědomí si, co nového se naučili, které z původních představ se jim potvrdily, které naopak vyvrátily).
Hlavním cílem programu je, aby se žáci stali samostatnými mysliteli a čtenáři, kteří se dokážou na věci dívat z různých úhlů pohledu, jsou zvídaví a dokáží informace vyhodnocovat kriticky. Mezi používané metody patří volné psaní, párová diskuse, párové čtení, učíme se navzájem, klíčová slova, řízené čtení s předvídáním, diskusní pavučina, brainstorming, myšlenkové mapy, podvojný deník, poslední slovo patří mně, grafická schémata různých typů, I.N.S.E.R.T., kostka, pětilístek. 

Zpět na úvodní stránku / Slovník pojmů