Domácí vzdělávání pod vedením zkušených pedagogů
| Prohlížíte: Slovník pojmů |

Problémové učení

Za nejpropracovanější z heuristických strategií je obecně uznávaná problémová metoda, která byla vytvořena otcem pragmatické pedagogiky J. Deweyem. Podstatou problémové metody je nesdělování hotových poznatků žákům, vedení žáků k tomu, aby samostatně nebo s pomocí učitele odvodili nové poznatky vlastní myšlenkovou činností. Téma je předkládáno jako problém, žák narazí na něco, co nemůže vyřešit jen s použitím dosavadních poznatků, ale je zapotřebí intenzivní myšlenkové činnosti. (Jak by to šlo vyřešit?) V problémovém vyučování je spojena objevitelská činnost žáků s osvojováním poznatků. 

Zpět na úvodní stránku / Slovník pojmů