Domácí vzdělávání pod vedením zkušených pedagogů
| Prohlížíte: Slovník pojmů |

Tvořivé a činnostní učení

Výzkumy švýcarského vývojového psychologa J. Piageta potvrdily, že manuální činnosti dětí s předměty jsou nezbytným základem pro úspěšný rozvoj logického a operačního myšlení. Vědecky tak prokázal tezi J. A. Komenského formulovanou pár set let před tím: „Šikovnost rukou se mění v šikovnost myšlení.“ Piaget dále doložil, že rozvoj citů a vztahů žáka není možný bez rozvinutého logického a operačního myšlení. Pro rozvoj operačního myšlení žáků je zvlášť důležité odkrývání vztahů mezi věcmi na základě manipulace s nimi, tj. přidávání, ubírání, řazení, přemísťování předmětů, proto má žák dostatek příležitostí manipulovat s didaktickými pomůckami. Objevuje tak  nové poznatky, osvojuje si nové dovednosti, objevují principy, jevy a souvislosti mezi nimi.

 

Zpět na úvodní stránku / Slovník pojmů